Chứng nhận quản lý môi trường ISO 14001-2015

Chứng nhận ISO 14001 là một cuộc đánh giá của TNVCERT đã xác minh rằng công ty TNHH công nghiệp Chiến Thắng tuân thủ các yêu cầu của ISO 14001, sẽ cấp chứng chỉ ISO 14001. Chứng nhận này sau đó được duy trì thông qua các cuộc kiểm tra giám sát thường xuyên theo lịch trình hàng năm của TNVCERT