Chứng nhận an toàn lao động công ty tnhh công nghiệp chiến thắng

An toàn lao động là gì? Làm gì để đảm bảo an toàn trong lao động?

An toàn lao động là toàn bộ quy định về các điều kiện, biện pháp, phương tiện… đề phòng, tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhằm bảo vệ tính mạng, sức khoẻ của người lao động. Trước khi nhận việc, người lao động kể cả người học nghề, thực tập nghề phải được huấn luyện về an toàn lao động. Người lao động có quyền từ chối việc hoặc rời bỏ nơi làm việc nếu thấy có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, từ chối trở lại nếu nguy cơ chưa được khắc phục.

Để đảm bảo an toàn cho cán bộ công nhân viên nhà máy. Công ty TNHH công nghiệp Chiến Thắng tổ chức khóa huấn luyện an toàn lao động – vệ sinh lao động cho công nhân viên. Sau khóa học cán bộ công nhân viên nhà máy được cấp chứng nhận huấn luyện.

(Đào tạo vệ sinh ATLD tại nhà máy)

(Kiểm tra rò rỉ của điện)