Đào tạo phòng cháy chữa cháy tại công ty TNHH công nghiệp chiến thắng

Phòng cháy chữa cháy, ngoài được ban hành trong Luật số 27/2001/QH10, đã được sửa đổi thêm một số điều trong Luật 40/2013/QH13. Sau đó, được hướng dẫn chi tiết trong Nghị định 79/2014/NĐ-CP.

Quy định về PCCC và áp dụng tại công ty TNHH công nghiệp Chiến Thắng

  • Tất cả các công nhân làm việc tại nhà máy đều phải được huấn luyện và hướng dẫn về an toàn và phòng chống cháy nổ.
  • Công nhân viên có khả năng ứng biến khi khẩn cấp.
  • Trang bị thiết bị chữa cháy.