Du lịch hè 2020 công ty TNHH công nghiệp Chiến Thắng – Hạ Long

Giữa cái nóng chói trang mùa hè, đánh dấu kết thúc đại dịch COVID_19, cán bộ công nhân viên nhà máy tích cực tham gia sản xuất. Nhằm tạo tinh thần đoàn kết công ty TNHH công nghiệp Chiến Thắng đã tổ chức du lịch(thường niên) Hè 2020 cho toàn thể cán bộ công nhân viên nhà máy nghỉ dưỡng giao lưu văn nghệ, trò chơi, đặc biệt khích lệ các gia đình có cháu nhỏ tham gia.

Một số hình ảnh được ghi lại:

Theo đoàn đi thăm Vịnh Hạ Long