CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CHIẾN THẮNG

KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh
P: (+84) 222.653.6596

Đường N2 – KCN Quế Võ II – Ngọc Xá – Quế Võ – Bắc Ninh
P: (+84) 222.390.3933

Hotline: (+84) 949 120 509 – (+84) 913 259 509
Email: chienthangalumin@gmail.com

Nhà Máy 1

Nhà Máy 2