CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CHIẾN THẮNG

KCN Đại Đồng -Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

(+84)222.653.6596

Đường N2 – KCN Quế Võ II – Xã Ngọc Xá – Huyện Quế Võ – Tỉnh Bắc Ninh

(+84)222.390.3933

Hotline: (+84)94 912 05 09 – (+84)913 259 509

chienthangalumin@gmail.com

Nhà Máy 2