Năng Lực Sản Xuất

Năng lực sản xuất và lĩnh vực kinh doanh công ty TNHH công nghiệp Chiến Thắng. Hiện tại công ty chúng tôi đang cung cấp 2 loại phôi nhôm là: Phôi nhôm Ingot và phôi nhôm Billet

Nhôm Ingot

  • Đúc phôi nhôm Ingot (8.000 tấn/tháng)

Nhôm Billet

  • Đúc phôi nhôm Billet (8.000 tấn/tháng)