Tập huấn PCCC định kỳ cho cán bộ công nhân viên cty Chiến Thắng

26Với thực trạng như hiện tại, người Việt còn thiếu hiểu biết về PCCC khả năng xử lý kịp thời trong trường hợp khấn cấp để tránh thiệt hại về người và vật chất. Công ty TNHH Công Nghiệp Chiến Thắng kết hợp với đội PCCC Tỉnh Bắc Ninh tổ chức buổi tập huấn đào tạo cho cán bộ công nhân viên của công ty như:
1. Về Nội quy, quy định về PCCC tại cơ sở.
2. Thành lập và kiện toàn bộ máy lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCCC tại cơ sở.
3. Tổ chức lực lượng PCCC cơ sở
4. Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy cho CNV
5. Phải kiểm tra định kỳ bình chữa cháy theo quy định
6. Lập duyệt PA PCCC, tổ chức diễn tập Phòng cháy chữa cháy
… và nhiều vấn đề liên quan

(hình ảnh buổi đạo tạo pccc)